Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Güímar, Spain

4.800 EUR

Güímar

Εμπορικοί χώροι • 3211 m² • Αναφ: MANZANA I, 3.211 M2, 4.800€

Επιφάνειες

Διαβίωση3211 m²

Güímar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα