Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Οσπιταλέτ ντε Λιοβρεγάτ, Ισπανία

99.000 EUR

Οσπιταλέτ ντε Λιοβρεγάτ

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 170 m² • Αναφ: 1

Επιφάνειες

Διαβίωση170 m²

Οσπιταλέτ ντε Λιοβρεγάτ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα