Οικόπεδο προς αγορά σε Πορτιμάο, Πορτογαλία

75.000 EUR

Πορτιμάο

Οικόπεδο • Αναφ: C0240-01687

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο146 m²

Πορτιμάο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα