Σπίτι προς αγορά σε Μπρατισλάβα, Σλοβακία

2.500.000 EUR

Μπρατισλάβα

Ιδιοκτησία • 942 m² • Αναφ: 3056/768

Επιφάνειες

Διαβίωση942 m²

Μπρατισλάβα

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα