Σπίτι προς αγορά σε Costitx, Ισπανία

215.000 EUR

Costitx

Σπίτι • 220 m² • Αναφ: 41080

Επιφάνειες

Διαβίωση220 m²

Costitx

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα