Οικόπεδο προς αγορά σε Canyelles, Ισπανία

30.000 EUR

Canyelles

Οικοδομήσιμη γη • 630 m² • Αναφ: 604

630 m2 Οικόπεδο στην Canyelles εν μέρει υψηλό από το κτήμα Καλιφόρνια δίπλα από το φυσικό πάρκο του Garraf, βρίσκεται 12 λεπτά από την παραλία του Vilanova μου la Geltrú.

Επιφάνειες

Διαβίωση630 m²

Canyelles

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα