Οικόπεδο προς αγορά σε Alcover, Ισπανία

70.000 EUR

Alcover

Οικόπεδο • 2520 m² • Αναφ: 004502

Επιφάνειες

Διαβίωση2520 m²

Alcover

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα