Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

1.060.000 EUR

Barcelona

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 470 m² • Αναφ: 17016-L

Επιφάνειες

Διαβίωση470 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα