Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Fogars de la Selva, Ισπανία

69.500 EUR

Fogars de la Selva

Φάρμα • Αναφ: 0078-00033

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο578 m²

Fogars de la Selva

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα