Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Fogars de la Selva, Ισπανία

39.950 EUR

Fogars de la Selva

Φάρμα • Αναφ: 0078-00037

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο805 m²

Fogars de la Selva

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα