Κατάστημα - 88 m²

210.000 EUR

Πορτιμάο

Κατάστημα • 1 Μπάν. • 88 m² • Αναφ: 14164

Χώροι

Μπάνια1

Επιφάνειες

Διαβίωση88 m²

Πορτιμάο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα