Οικόπεδο προς αγορά σε Vilanova i la Geltrú, Ισπανία

194.000 EUR

Vilanova i la Geltrú

Οικόπεδο • Αναφ: VIL11706

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο157 m²

Vilanova i la Geltrú

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα