Οικόπεδο προς αγορά σε Begur, Spain

1.700.000 EUR

Begur

Οικοδομήσιμη γη • 4272 m² • Αναφ: 04093

Επιφάνειες

Διαβίωση4272 m²

Begur

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα