Οικόπεδο προς αγορά σε Portimão, Portugal

80.000 EUR

Portimão

Οικόπεδο • Αναφ: C0240-01516

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο265 m²

Portimão

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα