Οικόπεδο προς αγορά σε Almardà, Ισπανία

1.200.000 EUR

Almardà

Οικόπεδο • 1017 m² • Αναφ: I-00PGLH-W-0277VS

Επιφάνειες

Διαβίωση1017 m²

Almardà

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα