Οικόπεδο προς αγορά σε Almardà, Ισπανία

695.000 EUR

Almardà

Οικόπεδο • 516 m² • Αναφ: I-00PGLE-W-0277YW

Επιφάνειες

Διαβίωση516 m²

Almardà

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα