Οικόπεδο προς αγορά σε Serra, Ισπανία

79.000 EUR

Serra

Οικόπεδο • 477 m² • Αναφ: I-00QXP2-W-02BY3B

Επιφάνειες

Διαβίωση477 m²

Serra

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα