Οικόπεδο προς αγορά σε Σαγούντο, Ισπανία

105.000 EUR

Σαγούντο

Οικόπεδο • 310 m² • Αναφ: I-00QUMQ-W-02BSWH

Επιφάνειες

Διαβίωση310 m²

Σαγούντο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα