Οικόπεδο προς αγορά σε Almardà, Ισπανία

495.000 EUR

Almardà

Οικόπεδο • 500 m² • Αναφ: I-00PGLC-W-02781Q

Επιφάνειες

Διαβίωση500 m²

Almardà

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα