Οικόπεδο προς αγορά σε Begur, Spain

125.000 EUR

Begur

Οικόπεδο • 800 m² • Αναφ: CBR10431

Επιφάνειες

Διαβίωση800 m²

Begur

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα