Κτίριο προς αγορά σε Barcelona, Spain

230.000 EUR

Barcelona

Εμπορικό κτίριο • 68 m² • Αναφ: 0014-00376

Επιφάνειες

Διαβίωση68 m²
Αγροτεμάχιο78 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα