Οικόπεδο προς αγορά σε Πορτιμάο, Πορτογαλία

127.000 EUR

Πορτιμάο

Οικόπεδο • Αναφ: C0240-01421

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο9960 m²

Πορτιμάο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα