Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Calonge, Spain

25.200 EUR

Calonge

Θέση στάθμευσης • 23 m² • Αναφ: 603.

Επιφάνειες

Διαβίωση23 m²

Calonge

τύποςΘέση στάθμευσης
Έτος κατασκευής2004
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα