Οικόπεδο προς αγορά σε Arbeca, Ισπανία

295.000 EUR

Arbeca

Οικοδομήσιμη γη • 1223 m² • Αναφ: 24001

Επιφάνειες

Διαβίωση1223 m²

Arbeca

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα