Διαμέρισμα προς αγορά σε 1000, Σλοβενία

Ταξινόμηση αποτελεσμάτων 8: