Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Palma de Mallorca, Spain

600 EUR

Palma de Mallorca

Γραφείο • 60 m² • Αναφ: 904

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση60 m²

Palma de Mallorca

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα