Κτίριο προς ενοικίαση σε Palma de Mallorca, Spain

750 EUR

Palma de Mallorca

Εμπορικό κτίριο • 75 m² • Αναφ: 905

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση75 m²

Palma de Mallorca

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα