Διαμέρισμα προς αγορά σε Βαρ, Γαλλία

Ταξινόμηση αποτελεσμάτων 1799: